Geschiedenis

Het ESSE Instituut werd in 1987 opgericht in Kopenhagen, Denemarken. Het maakt deel uit van een wereldwijd netwerk van instellingen zonder winstbejag. De naam ‘ESSE’ is een afkorting van ‘European Sathya Sai Education’ (Europees Sathya Sai Onderwijs) en is tevens het Latijnse woord voor ‘zijn’.

Vanaf de eerste jaren heeft het trainingen op basis van waarden gegeven voor leerkrachten en opvoedkundigen en anderen die graag de universele menselijke waarden zowel in hun beroep als in hun persoonlijk leven willen toepassen.

De activiteiten waren in de eerste plaats gericht op het opleiden van leerkrachten en opvoedkundigen voor het onderwijs van kinderen.

Tegelijkertijd is de coördinatie van SSOMW (Sathya Sai Onderwijs in Menselijke Waarden) in de Europese landen ter hand genomen, inclusief uitwisseling van ervaringen en onderzoek in de methodologie. In elk van de Europese landen zijn er leraren en ook lerarenopleiders van Sathya Sai Onderwijs met het ESSE Instituut verbonden.

Sinds 1992 worden om de twee jaar bijeenkomsten gehouden van alle Europese opleiders, inclusief afgevaardigden van nu onafhankelijke landen van de voormalige Sovjet-Unie. Hier wisselen de opleiders ervaringen uit en komen ze tot gezamenlijke besluiten over verbeteringen. De bijeenkomsten hebben ook als doel dat men zich aan één methode houdt en dat er gestreefd wordt naar uitmuntendheid in het onderwijs van Sathya Sai menselijke waarden.

In latere jaren zijn er ook cursussen gekomen voor ouders en volwassenen in het algemeen.

De laatste ontwikkeling is het introduceren van de universele menselijke waarden in diverse professionele terreinen als economie, management, gezondheidszorg en maatschappelijk gerelateerde beroepen.

Das weltweite Netzwerk der Institute für Sathya Sai Erziehung. [<a href="/sites/default/files/pages/organization.jpg">Volle Auflösung</a>]

Doelstellingen

Het Latijnse woord ESSE betekent ‘zijn’, wat symbolisch het doel van dit unieke programma weergeeft. Dit past perfect bij het nieuwe aandachtspunt in onderwijs, zoals in het UNESCO verslag van Delors wordt gepropageerd (zie onder ‘Filosofie’).

Voornaamste streefdoelen van het ESSE Instituut:

 • de ontwikkeling van een dieper begrip van de universele menselijke waarden - waarheid, goed gedrag, liefde, vrede en geweldloosheid - als leidende beginselen voor een harmonieuze ontwikkeling van het persoonlijk en maatschappelijk leven;de ontwikkeling van een dieper begrip van de universele menselijke waarden - waarheid, goed gedrag, liefde, vrede en geweldloosheid - als leidende beginselen voor een harmonieuze ontwikkeling van het persoonlijk en maatschappelijk leven;
 • de aanzet geven tot een leerproces dat de mens transformeert en inspireert om een leven te leiden gebaseerd op het spirituele principe van de universele menselijke waarden;
 • de deelnemers ondersteuning bieden in hun pogingen de menselijke waarden zowel in het onderwijs als in alle aspecten van hun leven met succes toe te passen;
 • de deelnemers te inspireren
  • zich van hun ware innerlijke identiteit bewust te worden en het vermogen te bevorderen om vanuit dit bewustzijnsniveau te handelen;
  • universele liefde en uitmuntendheid in hun dagelijks leven toe te passen en daardoor hun leven vervuld te doen zijn met harmonie en duurzaam geluk.

Feitelijke doelstellingen:

 • De bevordering en toepassing van programma’s in Sathya Sai Onderwijs in Menselijke Waarden. Dit gebeurt door officieel, niet-officieel en informeel onderwijs gebaseerd op de universele aspecten van de Europese cultuur. Deze programma’s zijn voor kinderen en volwassenen uit alle geledingen van de samenleving.
  ​Om dit doel te bereiken biedt het ESSE Instituut een gestandaardiseerd opleidingsprogramma aan
  • voor professionele leerkrachten/docenten binnen het officiële onderwijssysteem
  • voor beroepen buiten het formele onderwijssysteem
  • voor volwassenen, gezinnen en jongeren 

    Zie het programmaoverzicht

 • De authenticiteit van het programma SSOMW (Sathya Sai Onderwijs in Menselijke Waarden) gebaseerd op de filosofie van ‘Sathya Sai Educare’ en de pedagogie van integraal onderwijs veiligstellen.

ESSE Campus Duitsland

Het ESSE Instituut heeft sinds 2009 zijn eigen campus in Duitsland, waar lerarenopleidingen in Sathya Sai Onderwijs en opleidingscursussen voor waardenonderwijs in een maatschappelijke context worden aangeboden.